Ziekteclassificatie

In de klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann staat de ziekte centraal. Hahnemann was de eerste arts die verschillende ziekten indeelde in categorieën. Dit noemde hij de ‘ziekteclassificatie’. Met deze methode kan de klassiek homeopaat alle factoren die aanleiding geven tot ziekte analyseren. Hierdoor ontstaat inzicht in:

·  de oorzaken van acute klachten, zoals een epidemie of een sluimerend aanwezige erfelijke aandoening, die soms opleeft;

·  de oorzaak van chronische ziekten door:

·  chronisch medicijngebruik en vaccinaties (iatrogene ziekten)

·  ziekten ontstaan door een verkeerde leefstijl (pseudo chronische ziekten)

·  erfelijke chronische ziekten (chronisch-miasmatische ziekten) (Voor meer info, zie: www.klassiekehomeopathie.nl)

 

Dat waar de patiënt het  meeste last van heeft, probeer je als eerste aan te pakken. Je houdt echter ook rekening met oorzaken die de klacht in stand houden, of kunnen verergeren. 
Meestal werk ik dan met LM-potenties. Deze potenties kunnen meestal dagelijks gegeven worden en hoeft de chronische behandeling vaak niet of slechts kortdurend onderbroken te worden, wanneer er zich een acute klacht voordoet.